Klart bedre service!                Rømer Glas A/S | Lundholmvej 43 | 7500 Holstebro | Tlf.: 9742 0644 | Fax: 9742 0196

 Rømer Glas A/S                                                 
 Lundholmvej 43  
 DK - 7500 Holstebro
 Tlf. 9742 0644                    

                            Termoruder - Spejle - Montre - Hærdet glas - Interiørglas - Glasværn - Møbelglas  - Brusedøre - Glasbordplader - Brandglas


Termoruder

Specialfremstillede termoruder.

Rømer Glas er ordreproducerende i bygningsglas og specialfremstiller termoruder, der opfylder krav af enhver art inden for moderne byggeri.

Spændvidden i sortiment går fra lavenergiruder til lydisolerende ruder, brandhæmmende ruder, solafskærmende ruder og sikkerhedsruder. Desuden specielle ruder med ornamentglas, buet glas, indbygget sprosser, indbygget blyruder m.m.


Termoruders opbygning.

Termoruder fremstilles og anvendes stort set kun som 2-lags og 3-lags ruder i Danmark.

2-lags ruder består af 2 glas med en afstandsprofil imellem dem, enten som en aluprofil eller også det der betegens som varm kant, enten som en rustfri stålprofil, eller en kombineret stål og plast profil (bedste varmeisolering).

3-lags ruder består yderligere af et glas og profil.

I særlige tilfælde anvender man fortsatruder i kombination med termoruder for at opnå en energi optimering på eksisterende ikke energi ruder.


Angivelse af termorude mål ved bestilling består af bredde, højde, tykkelse af glas, samt profilbredde.


Alu profiler fås i bredderne 6,8,9,10,12,14,15,18,20, 22 og 24mm.

Varm kantprofiler fås i 8,10,12,15,16,18,20,22 og 24mm


Bredde og højde kan opgives i følgende 3 måder:

  • Glasmål: -den faktiske bredde og højde af ruden.
  • Stram falsmål: -bredden og højden på den fals som ruden skal sættes ind i. Ved alm. fals trækkes der 8mm fra bredde og højde for at finde glasmålene. Ved skrå fals i bunden trækkes yderligere 4mm fra højde målet.
  • Lysmål: -det mål som som er transparent efter indbygning, altså det man kan se igennem. For at finde glasmål lægges der 24mm til bredde og højde. Ved indbygning i visse alupartier, tillæges 30mm til lysmål for at finde glasmålene.

Den samlede tykkelse af termoruden er alle glastykkelser + alle pofilbredder.


2-lags ruders opbygning:

Dimensionering af glastykkelser sker iht. Glasindustriens dimensioneringstabel, se link ......

Ved energiruder anvendes der et belagt glas som virker reflekterende på varmestråler, hvilket bevirker at varmetabet reduceres væsentligt.


Ved et bredde længde forhold størrer end 1 til 10, skal der anvendes tykkere glas end normalt , og der tilbydes ikke nogen garanti på disse termoruder, ud over den almindelige 2 år's leverandør garanti.

Ved ønske om særlig lydisolering se nedenstående afsnit om lydruder.


3-lags ruders opbygning:

Pt. benyttes samme dimensionereingstabel som for 2-lags ruder. Da man eksperimentelt har fundet ud af at der er problemer med især små 3-lagsruders levetid, bør der for disses vedkomende anvendes tykkere glas ind for 2-lags vedkomende.

Ved ønske om særlig lydisolering se nedenstående afsnit om lydruder.


Energiruder.

Med det nye bygningsreglement BR10, er der nu krav om at der kun må bruges energiruder til nybyggeri, og ligeledes ved udskiftning af termoruder i huse opført i henhold til BR08 eller nyere.

Vi anbefaler dog også i tilfælde af ældre beboelsesbygninger ligeledes altid at vælge energiruder ved udskiftning af termoruder. Dels giver denne løsning den mindste miljøbelastning, samtidig med at der opnås besparelser på varmeregningen.

Standard varmetab for en 2-lags 4-15-4 Energi A rude er 1,1 w/m²K også kaldet u-værdi, og for en 3-lags 4-15-4-15-4 Energi A rude 0,7 w/m²K.

Du kan selv beregne dine besparelser på følgende link: Energiberegner

Alle energiruder fra Rømer Glas A/S er CE-mærket og med 5 års garanti sikret gennem GS garantiordningen.


Sikkerhedsruder.

I mange byggerier kræves der allerede i dag brug af sikkerhedsglas til bl.a. indgangspartier, glastage og overdækninger.

De specialfremstillede termoruder opfylder krav af enhver art inden for moderne byggeri.

Alle sikkerhedsruder fra Rømer Glas A/S er CE-mærket og med 5 års garanti sikret gennem GS garantiordningen.


Blytermoruder.

Rømer Glas kan indbygge blyruder i både almindelig termoruder, energiruder samt i 3-lags ruder.

Der tilbydes ikke nogen garanti på disse termoruder, ud over den almindelige 2 år's leverandør garanti.

Vi fremstiller selv nye blyruder, men kan også genbruge en eksisterende blyrude.


Sprosseruder.

Ved ønske om sprosser indbygget i ruden, kan der vælges i mellem standard rå wienersprosser i alu i tykkelserne 20 eller 24mm hvis vinduet har sprosser, eller profileret hvid alu sprosse i 18mm eller 25mm bredde (også kaldet snydesprosser).


Lydruder.

Der kan opnås en væsentlig lyddæmpning ved at anvende forskellige glastykkelser på de 2 eller 3 lag glas i termoruden. Hvis der er ønske om en særlig stor lyddæmpning, anvendes der et lag special lyddæmpende lamineret glas.